Behandeld aluminium (bijvoorbeeld d.m.v. anodisatie, natlakken of een poedercoating) is zeer onderhoudsarm. Dat betekent echter niet dat het materiaal niet onderhouden of gereinigd hoeft te worden. Periodieke reiniging en onderhoud zorgen ervoor dat het aluminium in optimale conditie blijft verkeren en verlengt zo de levensduur van het materiaal aanzienlijk.

In dit artikel richten we ons op het onderhouden van aluminium producten die zich in de buitenlucht bevinden. Hoe dient u deze aluminium producten te reinigen? U leest het hier:

Onderhoud / Reiniging

Om het aluminium te onderhouden en reinigen volstaat een relatief eenvoudig reinigingsproces. U doorloopt hiervoor de volgende stappen.

Voorspoelen

Voordat u met de daadwerkelijke reiniging van het aluminium begint, dient u het eerst voor te spoelen met enkel water. Dit doet u met koud of lauw water. Hiermee verwijdert u stof, zand en andere grote vervuilingen van het materiaal.

Schoonmaken

Voor het daadwerkelijke schoonmaken van het aluminium gebruikt u wederom koud of lauw water. Om het materiaal te reinigen mag gebruik gemaakt worden van een spons of een zachte doek. Aan het water wordt een pH-neutraal reinigingsmiddel toegevoegd, zoals bijvoorbeeld groene zeep of een synthetisch pH-neutraal schoonmaakmiddel. Deze synthetische pH-neutrale schoonmaakmiddelen worden vaak sterk verdund in het water gebruikt. Er is dus slechts een minimale hoeveelheid van het middel vereist om het aluminium te reinigen.

Naspoelen

Om te voorkomen dat reinigingsmiddelen achterblijven dient u het aluminium vervolgens na te spoelen met voldoende water. Daarna kunt u het materiaal laten drogen. Eventueel kan na de naspoeling gebruik gemaakt worden van een conserverende was.

Reiniging van aluminium: dit dient u te vermijden

Met bovengenoemd reinigingsproces voorziet u op een veilige wijze in de reiniging en het onderhoud van aluminium producten in de buitenlucht. Wanneer u het aluminium gaat reinigen zijn er echter ook een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. U doet er goed aan om het volgende te vermijden:

  • Gebruik geen alkalische reinigingsmiddelen (zoals sodahoudende producten of sterke wasmiddelen).
  • Gebruik geen zoutzuur- of fosforzuurhoudende producten. Deze tasten de anodiseerlaag van het aluminium aan.
  • Vermijd het gebruik van schurende en krassende hulpmiddelen zoals staalwol, staaldraadborstels, schuurborstels en schuurpapier.
  • Vermijd harde polijstmiddelen.

Hoe vaak moet aluminium in de buitenlucht gereinigd worden?

Kijkend naar de juiste reinigingsfrequentie wordt in het algemeen onderscheid gemaakt tussen drie mogelijke scenario’s:

Scenario 1: Regelmatige reiniging door regenwater, niet in kustgebied of sterk verontreinigde omgeving

Bij aluminium constructies en producten die regelmatig gereinigd worden door regenwater en die zich niet bevinden in kustgebieden of sterk verontreinigde omgevingen volstaat het om deze minimaal één keer per jaar te reinigen.

Scenario 2: Regelmatige reiniging door regenwater, in kustgebied of sterk verontreinigde omgeving

Bevindt de aluminium constructie of het product zich in een kustgebied of een sterk verontreinigde omgeving, maar wordt deze wel regelmatig gereinigd door regen? Dan dient deze minimaal twee keer per jaar gereinigd te worden.

Scenario 3: Geen regelmatige reiniging door regenwater, elke omgeving

Kan het aluminium niet gereinigd worden door regenwater? Dan is het, ongeacht van de omgeving, aanbevolen om deze minstens drie keer per jaar te reinigen.

 

Bovengenoemde scenario’s beschrijven een algemene richtlijn. In de praktijk kunnen de bestaande omgevingsfactoren van invloed zijn op de benodigde reinigingsfrequentie. Het is dan ook verstandig om altijd specifiek voor elk product of project te bepalen welke factoren van invloed zijn en welke reinigingsfrequentie daar het beste bij past.

Zorg ervoor dat het reinigen consistent en volgens een vast schema gebeurt. Zo weet u zeker dat het aluminium optimaal onderhouden blijft en kunt u hier jarenlang gebruik van blijven maken.